Bericht:

Rubriek:

29 maart 2001

inzameling

Kinderveilige sluiting op rolcontainers

Vanaf 1 april zullen alle bij de VFKA aangesloten leden de 1100 liter DIN rolcontainer uitrusten met een kinderveilige sluiting.

Een nieuwe norm voor 1100 liter DIN containers met ronddeksel bepaalt dat een kind met zijn of haar hoofd niet beklemd kan raken tussen het deksel en de romp van de container. De deksel van de rolcontainer moet minimaal 181 mm open blijven staan. Als de deksel geheel gesloten moet worden, dan mag dat alleen door een mechanisme waarbij beide handen tegelijk gebruikt worden. Door deze voorziening kan de container niet meer automatisch (via gasveer of zwaartekracht) of via handkracht worden gesloten. Reden voor de nieuwe norm is dat er in het verleden verschillende ongelukken hebben plaatsgevonden. Kinderen die spelen met de container raakten daarbij bekneld tussen de romp en de terugklappende deksel van de container. In Frankrijk zijn daardoor twee kinderen om het leven gekomen. Woordvoerder Link van VFKA merkt op dat nu er een norm is zowel de producenten van de containers als de inzamelaars die de containers gebruiken zich in het kader van producentenverantwoordelijkheid van de norm goed rekenschap moeten geven. Zou er in de toekomst een ongeval plaatsvinden met een container die niet aan de norm voldoet dan kan men hiervoor aansprakelijk gesteld worden, ook al is de norm niet wettelijk vastgelegd. Reden voor de VFKA-leden om vanaf 1 paril nog uitsluitend de containers volgens de nieuwe EN 840-6 norm te gaan leveren. Bij de Vereniging van Fabrikanten van Kunststof Afvalcontainers (VFKA) aangesloten leden zijn Kliko, Otto, Plastic Omnium, Schäfer, Sulo en WCS


© Uitgeverij Noordhoek BV