Bericht:

Rubriek:

29 oktober 2001

bedrijfsnieuws

Koningin bezoekt Merwedehaven

Hare Majesteit de Koningin heeft op 9 oktober een informeel werkbezoek gebracht aan IGAT, exploitant van afvalberging Derde Merwedehaven in Dordrecht.

De Koningin werd ontvangen door minister Pronk en de directeur van IGAT, Peter Koers. Verder waren diverse vertegenwoordigers van VROM, provincie Zuid-Holland, gemeente Sliedrecht en Dordrecht en omwonenden aanwezig. Inhoudelijke presentaties en discussies vonden plaats over het landelijke afvalbeleid en het storten in het bijzonder. Daarna volgde een rondleiding over het terrein. Hare Majesteit legt zo'n twaalf keer per jaar een informeel werkbezoek af om zich te verdiepen in het beleid van haar ministers. Peter Koers toonde zich verheugd dat ditmaal het Nederlandse afvalbeleid haar belangstelling had getrokken.


Uitgeverij Noordhoek BV