Bericht:

Rubriek:

mei 2001

kort nieuws

Kort nieuws mei 2001

All-in boordcomputer huurconcept
8 mei 2001 - ICS heeft een huurconcept ontwikkeld voor een all-in boordcomputer, special voor de kleinere vervoerders. Boordcomputers zijn de afgelopen jaren bij de grotere vervoerders gemeengoed geworden. Voor kleinere vervoerders was de financiŽle drempel soms te hoog. Met het huurconcept wordt voor een vast bedrag per maand het wagenpark en het kantoor geautomatiseerd. Niet alleen de boordcomputers dus, maar ook de kantoorinstallatie, het project management, opleiding en helpdesk. ICS staat garant voor de optimale werking van het systeem. (telefoon 0184 - 67 66 36)

Wonen op voormalige stortplaats geen probleem
21 mei 2001 - Brabanders willen best op een voormalige stortplaats wonen. Dat blijkt uit een onderzoek van de provincie onder 1200 Brabanders die op zoek zijn naar een woning. Zo'n 70 procent staat positief tegenover het wonen op een stortplaats. Inmiddels hebben gemeenten 17 voormalige stortplaatsen aangemeld als proefproject voor hergebruik en herbestemming.

Fotografisch afval
10 mei 2001 - Producenten van fotografisch afval zijn er niet in geslaagd de hoeveelheid de afgelopen tien jaar te reduceren. In 1993 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin producenten van fotografisch materiaal verantwoordelijk werden gesteld voor een te behalen reductie van fotografisch afval in 2000 ten opzichte van 1990. De producenten kregen zelf de gelegenheid hier invulling aan te geven en hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend in 1996. Minister Pronk stelde al in 1999 vast dat informatie over de voortgang van de reductie zeer moeizaam werd verkregen. Uit de rapportage die hij uiteindelijk ontving bleek dat tussen 1990 en 1998 geen reductie was gerealiseerd. Dat vindt hij onacceptabel en dus zal de producenten verantwoordelijkheid wettelijk worden geregeld in het LAP.

Overname failliete VIT
21 mei 2001 - Twence heeft de gefailleerde slibverwerker VIT van de curatoren uit het faillissement overgenomen. Begin februari was door de aandeelhouders het faillissement van Verwerkingsinstallatie Twente (VIT) aangevraagd. Het concept van de installatie in relatie tot het slib dat verwerkt werd deugde niet. VIT was zelf een doorstart van STVM die ook al failliet was gegaan door dezelfde problemen met de installatie. Twence heeft de buurman gekocht omdat deze op een enclave van het industrieterrein de Boeldershoek ligt en zo'n gelegenheid doet zich niet vaak voor. Van een doorstart met de huidige installatie kan geen sprake zijn. Mogelijk wordt wel in de toekomst slib verwerkt, maar dan met een alternatieve techniek.

Aparte administratie voor bedrijven met publieke taken
14 mei 01 - Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft een wetsvoorstel ingediend om de naleving van de Europese mededingingsregels eenvoudiger te controleren. Aan de Mededingingswet worden bepalingen toegevoegd waarin wordt geregeld dat ondernemingen die zowel op de vrije markt opereren als publieke taken uitvoeren voor beide taken een afzonderlijke administratie moeten voeren. De gegevens daarvan moeten vijf jaar bewaard worden. De NMa gaat toezien op de naleving van de nieuwe wet die inmiddels bij de Raad van State voor advies ligt.

Combitour naar Effectivity
10 mei 2001 - De vertegenwoordiging van Combitour (software voor de afvalmarkt), die voorheen werd verzorgd door Plus Integration, wordt sinds 25 april voortgezet door Effectivity. Plus Integration kampte al geruime tijd met financiŽle problemen en had eerder al de kleinere software paketten voor de afvalsector aan Pieter Bas verkocht. Effectivity is een dochteronderneming van IVU AG, een aan de Neumarkt in Frankfurt genoteerde IT-organisatie. Het bedrijf heeft ruim 250 medewerkers en is gevestigd in Veenendaal.


© Uitgeverij Noordhoek BV