Bericht:

Rubriek:

augustus 2001

kort nieuws

Kort nieuws augustus 2001

 

Nieuwe NEN-normen
17 augustus 2001 - Het Nederlands Normalisatie-Instituut heeft een aantal nieuwe normen voor de afvalsector in ontwerp gepubliceerd. NEN 5883:2001 Afval en afvalverwijdering; Termen en definities voor specifiek ziekenhuisafval.(Prijs f 39,75.). NEN-EN 13965-2:2001 Karakterisering van afval; Terminologie; Deel 2: Management gerelateerde termen en definities. (Prijs f 39,75.). NEN 7552:2001 Autodemontagetechnieken; Demontage van PUR-schuim en kokoshaar uit autowrakken. (Prijs f 49,61). De normen zijn te bestellen bij de NEN-Klantenservice, telefoon 015 - 269 03 91.

 

Informatiebladen afvalscheiding
17 augustus 2001 - InfoMill heeft twee informatiebladen over afvalscheiding uitgegeven. De publicatie A17 'Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven' is bedoeld voor bedrijven die op grond van de Wet milieubeheer verplicht zijn een aantal afvalstromen (bijvoorbeeld gevaarlijk afval, papier, metalen) aan de bron te scheiden. Naast technische tips bevatten de informatiebladen ook informatie over kosten en baten van afvalscheiding, alsmede adressen voor nadere informatie. De publicatie A16 met dezelfde titel is primair bedoeld voor het bevoegd gezag. De informatiebladen zijn verkrijgbaar bij InfoMill, telefoon 070 - 361 05 75.
Uitgeverij Noordhoek BV