Bericht:

 

maart/april 2001

 

Kort nieuws

Kliko Service gaat WTS heten
1 april 2000 - Waste Technology Service (WTS) is de nieuwe naam voor Kliko Service. Kliko Service is, naast Kliko Containers, de tweede divisie van Kliko. Onder Service valt de verkoop van het ondergrondse systeem, dat nu de WTS Mol gaat heten en het afvalregistratiesysteem WTS Diftar. Daarnaast vallen de services onder deze divisie. De naamswijziging is noodzakelijk omdat de divisie zich steeds meer op het buitenland gaat richten. Daar is een meer toegankelijke naam voor nodig dan Kliko. Kliko Containers blijft zijn naam gewoon behouden.

Regionale monsternemers bij Tauw
6 maart 2001 - Door de toenemende vraag naar partijkeuringen vanwege het Bouwstoffenbesluit, werken nu bij Tauw meerdere monsternemers vanuit vijf vestigingen verspreid over het land. Voor partijkeuringen en toelatingsonderzoeken in het kader van het Bouwstoffenbesluit zijn gecertificeerde monsternemers een vereiste. De meeste monsternemers bij andere bureaus werken vanuit één locatie, en niet zoals nu bij Tauw regionaal. Alle monsternemers zijn VKB-18, -20 en -21 gecertificeerd

ATF-terrein vervuild
14 maart 2001 - Het terrein van ATF in Drachten is ernstig vervuild met zware metalen en vluchtige chloorkoolwaterstoffen. Op een aantal plaatsen moet de bodem worden gesaneerd en ongeveer 200 m3 grondwater zal daarnaast moeten worden gereinigd. Een verband met de brand in het voorjaar van vorig jaar is niet uitgesloten, maar de vervuiling kan ook van eerdere datum zijn. De sanering zal de bouw van de nieuwe loods niet in de weg staan.

Scheepsafval speerpunt voor DCMR
5 maart 2001 - Voor 2001 heeft de DCMR dertien onderwerpen met prioriteit opgesteld om het toezicht daarop te verscherpen. Deze zogenaamde projecten worden via een geautomatiseerd systeem gecontroleerd. Iedere betrokken handhaver kan in dat systeem kijken om de voortgang te controleren. Een van de projecten is bedoeld om beter inzicht te krijgen in wat er met de afvalstromen in de Rotterdamse haven gebeurt. Men hoopt dat de inzamelbranche dan op termijn de milieuregels voor afvalstoffen goed naleeft. Daaraan wordt nu blijkbaar sterk getwijfeld.

Van Wieren overgenomen door Dusseldorp
21 februari 2001 - De containeractiviteiten van Van Wieren uit Emmeloord zijn overgenomen door de Dusseldorp Groep te Lichtenvoorde. Beide bedrijven hebben een gelijksoortige bedrijfscultuur. Dusseldorp wil met de overname haar positie in Flevoland verstevigen. De naam Van Wierden blijft vooralsnog gehandhaafd, evenals de vestiging Emmeloord.

Blink gaat inzamelen in Helmond
7 maart 2001 - Binnenkort zal het huishoudelijk afval in Helmond worden ingezameld door Blink. Veel verschil zal er overigens met de oude inzamelaar Watco, en daarvoor Cotrans niet zijn. Blink is namelijk het samenwerkingsverband (PPS) tussen de gemeente Helmond en Watco. Naast het inzamelen van huishoudelijk afval zal Blink ook de openbare ruimten reinigen, de gladheid bestrijden en kolken zuigen.

Merwedehaven beboet
21 maart 2001 - IGAT, na de reorganisatie van de PROAV exploitant van de Derde Merwedehaven, heeft een proces verbaal gekregen omdat zij na een aanmaning niet voldoet aan de voorschriften. De Derde Merwedehaven staat onder voortdurende controle van een lokale belangengroep die zich verzet tegen de geurhinder van de stortplaats. De belangengroep constateerde dat de aarden wal rondom het terrein van de stortplaats te laag was. Deze moet drieënhalve meter hoger zijn dan het stortniveau. De gewaarschuwde Provincie Zuid-Holland maande daarop IGAT om de wal op te hogen. Toen dat na twee weken niet was gebeurd heeft het Openbaar Ministerie proces verbaal opgemaakt.

Van der Vlist topman Milieu
17 maart 2001 - Oud milieugedeputeerde van Zuid-Holland J. van der Vlist is vanaf 1 mei de nieuwe directeur-generaal milieubeheer op het ministerie van VROM.
Hij volgt H. Pont op die directeur-generaal van het RIVM is geworden. Van der Vlist werkte van 1995 als dijkgraaf in Noord-Holland en heeft zich daarnaast veel met de perikelen rondom Schiphol beziggehouden. Van 1985 tot en met 1995 was hij gedeputeerde Milieu in Zuid-Holland en heeft hij het provinciale afvalstoffenbeleid vormgegeven.

AVI-bodemas illegaal afgevoerd
28 maart 2001 - Een aannemersbedrijf in Doetinchem heeft 125 ton AVI-bodemsas illegaal afgevoerd en gestort. De bodemas was afkomstig van een AVI in Duitsland en heeft enige tijd opgeslagen gelegen op het terrein van het bedrijf, waar de benodigde isolerende voorzieningen niet aanwezig zijn. Daarna is het afgevoerd en waarschijnlijk ergens in Duitsland toegepast als bodemverharder. Waar is nog bij de gemeente onbekend.


© Uitgeverij Noordhoek BV