Bericht:

Rubriek:

20 juli 2001

beleid & uitvoering

Kunststofindustrie tevreden over resultaat convenant


In het eindverslag dat de NRK heeft opgesteld ter afronding van het Convenant Kunststofafval Industrie blijkt dat in 1999 slechts een gering percentage werd gestort.

Daarmee wordt volgens de opstellers voldaan aan de belangrijkste doelstelling van dit convenant dat in 1993 werd afgesloten en op 1 oktober 2001 eindigt. Volgens de NRK blijkt uit de cijfers dat zij zich grote inspanningen heeft getroost om de hoeveelheid kunststofafval te beperken en het vrijgekomen afval zo goed mogelijk te laten herverwerken. Het storten van kunststofafval is afgenomen van 5 naar 3,1 kton in de periode 1992 -1999, terwijl het aandeel dat is verbrand toenam van 0,4 naar 2,3 kton. Uit de cijfers blijkt ook dat de hoeveelheid herverwerkt kunststof is verdubbeld tot 24 kton. Toch is er niet alleen zonneschijn. Want hoewel de productie van kunststoffen licht is gestegen met vijftien procent naar 551 kton, is de hoeveelheid afval met 65 procent gestegen tot 29,5 kton. Preventie lijkt vooralsnog niet goed te lukken. Desondanks meldt de NRK dat het bedrijfsleven waardevolle kennis heeft opgedaan over de mogelijkheden van preventie en hergebruik.


Uitgeverij Noordhoek BV