Bericht:

Rubriek:

18 december 2000

beleid & uitvoering

Milieubeweging wil scherper beleid chemische stoffen

De overheid moet haar beleid voor gevaarlijke stoffen drastisch aanscherpen, vinden Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace Nederland, de Waddenvereniging en Waterpakt.

De vier organisaties schrijven in een brief aan minister Pronk dat gezondheid en milieu niet goed worden beschermd tegen de talloze gevaarlijke stoffen die de industrie gebruikt en die terechtkomen in consumentenproducten. Ze vragen de bewindsman om aan het bedrijfsleven een aantal maatregelen dwingend voor te schrijven. Zo wil men volledige openbaarheid van gegevens over stoffen in producten en emissies en vraagt men om een verbod op het gebruik van slecht afbreekbare stoffen en stoffen die zich ophopen in de voedselketen.
De afgelopen anderhalf jaar hebben de milieuorganisaties in een "polderoverleg" met bedrijfsleven, overheid en vakbonden geprobeerd tot gezamenlijke voorstellen te komen. In dit overleg, Strategisch Omgaan Met Stoffen (SOMS), leek overeenstemming over een gezamenlijke probleemanalyse binnen handbereik, toen het bedrijfsleven hier afstand van nam en een eigen koers ging varen. Daarop besloten de vier milieuorganisaties hun deelname aan het SOMS te beŽindigen en andere wegen te bewandelen.


© Uitgeverij Noordhoek BV