Bericht:

Rubriek:

23 mei 2001

beleid & uitvoering

Nederland tekent verbod gevaarlijke stoffen


Op 23 mei heeft Nederland in Stockholm een verdrag ondertekend voor een wereldwijd verbod op twaalf moeilijk afbreekbare schadelijke organische stoffen (POP's).

Ons land is een van de circa tachtig landen die dit verdrag ondertekenden. Er zullen er nog meer volgen.
In januari van dit jaar spraken 120 landen in Johannesburg af dat dit verbod er zou komen. Met het verdrag van Stockholm wordt een algeheel verbod van kracht op de productie en gebruik van twaalf schadelijke stoffen, zoals PCB's, dioxines en giftige bestrijdingsmiddelen. Ook moet de uitstoot van dioxines als reststof van verbrandingsprocessen worden geminimaliseerd. De twaalf POP's zijn in Nederland allang verboden. Toch is het verdrag voor de toekomst van belang, omdat vanaf nu geen nieuwe stoffen op de markt mogen komen met dezelfde eigenschappen als POP's. Het verbod zal in werking treden nadat vijftig landen het verdrag hebben geratificeerd. Zo'n officiŽle bekrachtiging vindt waarschijnlijk binnen drie jaar plaats.


© Uitgeverij Noordhoek BV