Bericht:

Rubriek:

25 juni 2001

beleid & uitvoering

Nederland wil verwijderingsbijdrage voor zeeschepen


Om te voorkomen dat oude zeeschepen op onverantwoorde wijze worden gesloopt, pleit Nederland voor een verwijderingsbijdrage op internationaal niveau. Dit zei directeur generaal Milieubeheer van der Vlist die namens minister Pronk van VROM sprak op de tweede mondiale scheepsrecycling conferentie in Rotterdam.


Het instellen van een verwijderingsbijdrage heeft, net als bij auto's bijvoorbeeld, tot doel om de sloop van afgedankte zeeschepen te laten plaatsvinden onder betere arbeidsomstandigheden en met minder milieuaantasting. Ook zal het een aantal onzekerheden bij werven wegnemen over hun capaciteit en de opbrengsten van sloopschepen. Van der Vlist pleitte voor een internationaal actieprogramma, bij voorkeur in VN-verband en in samenwerking met de Wereldbank. Belangrijk is dat Japan, Griekenland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Noorwegen, Taiwan en Singapore zo'n actieprogramma steunen. Deze landen samen bestellen meer dan 80 % van het volume van alle zeeschepen. Voorwaarde voor de introductie van een verwijderingsbijdrage is dat er voldoende en gekwalificeerde sloopcapaciteit is. Bestaande werven zullen moeten worden opgewaardeerd en nieuwe werfcapaciteit bijgebouwd.


Uitgeverij Noordhoek BV