Bericht:

Rubriek:

21 maart 2001

beleid & uitvoering

Nieuwe afvalstoffenlijst in 2002

Op 1 januari 2002 treedt de Eural - de nieuwe Europese afvalstoffenlijst - in werking.

De Eural is een samenvoeging en actualisering van de European Waste Catalogue (EWC) en de Hazardous Waste List (HWL). De lijst vervangt in Nederland het roemruchte BAGA: het besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen. Daarmee komt in Europa één lijst die bepaalt of een afvalstof gevaarlijk is. De lijst, die uit ongeveer 800 afvalstoffen bestaat, omvat omschrijvingen van de afvalstoffencode van iedere afvalstof. Staat er een asterisk (*) achter, dan is de stof gevaarlijk. Helaas blijven de kleurenlijsten van EVOA ook bestaan, waardoor deze twee dus naast elkaar moeten worden gebruikt. De EVOA kleurenlijsten kennen namelijk nog een andere gevarenclassificatie dan de Eural. De komende tijd laat het ministerie van VROM transponeringslijsten opstellen, waardoor bedrijven de bestaande lijsten op een eenvoudiger manier kunnen omzetten naar de nieuwe codes. Ook zal een basiscursus door het ministerie worden ontwikkeld om mensen met de Eural vertrouwd te maken. Waarschijnlijk zullen de transponeringstabellen in de zomer gereed zijn, terwijl de cursussen in november en december gegeven gaan worden. VROM vraagt nu zowel aan de bedrijven die met de codes moeten gaan werken als aan de overheden die ermee vertrouwd moeten raken in verband met de handhaving en vergunningverlening, om nu al capaciteit vrij te maken voor de komende wijzigingen.


© Uitgeverij Noordhoek BV