Bericht:

Rubriek:

18 mei 2001

bedrijfsnieuws

Nieuwe huisvesting DAR


DAR milieudiensten uit Nijmegen heeft op 18 mei een nieuwe huisvesting in gebruik genomen. De bestaande locatie is voor een klein deel gerenoveerd en voor het overige fors uitgebreid tot een totaaloppervlakte van 27.500 m.


De bestaande stallingshallen zijn gerenoveerd en bieden nu ook ruimte voor de opslag van wit- en bruingoed en ook voor de ongediertebestrijding. Daarachter is een nieuwe, moderne wasstraat gebouwd, waar drie voertuigen tegelijk gereinigd kunnen worden. Het gebruikte water wordt opgevangen, gezuiverd en opnieuw gebruikt. Voor het op- en overslagstation is een nieuwe weegbrug gebouwd. Verder zijn een herbewerkingshal en twee nieuwe zoutloodsen toegevoegd. Op de milieustraat is een KCA-depot geplaatst met de nodige veiligheidsvoorzieningen zoals brandvertragende muren, een explosieluik en een noodreddouche. Het personeelsgebouw is gebouwd aan de hand van de richtlijnen Duurzaam Bouwen. Het heeft een zonneboilerinstallatie, een grijswatercircuit en energiebesparende voorzieningen. De totale investering vergde een bedrag van 18 miljoen gulden. De feestelijke opening van de nieuwbouw werd verricht door loco-burgemeester Tettero van Nijmegen. Daarbij werd ook een gift gedaan aan het kinderziekenhuis St. Radboud.


Uitgeverij Noordhoek BV