Bericht:

Rubriek:

30 oktober 2001

verwijdering

Nma en Europese Commissie positief over recycling autowrakken

De Europese Commissie heeft op 30 oktober geconcludeerd dat via het Nederlands recyclingsysteem van autowrakken geen staatssteun wordt verleend en met het systeem ingestemd.

De formule van ARN (Auto Recycling Nederland) ligt aan de basis van de Europese Richtlijn autowrakken. Ze heeft eerst als voorbeeld gediend voor de milieuafdeling van de Europese Commissie (DG Milieu) en is nu ook positief beoordeeld door de afdeling die verantwoordelijk is voor staatssteun en mededinging (DG Concurrentie). Ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) had al op 22 oktober vastgesteld dat het Nederlandse recyclingsysteem van autowrakken niet mededingingsbeperkend is.
Sinds 1995 bestaat een verwijderingsbijdrage voor auto's. Dit geld dient ter financiering van het recyclingsysteem. De verwijderingsbijdrage is telkens voor een periode van drie jaar algemeen bindend verklaard door de minister van VROM. Een aanvraag voor algemeen bindend verklaring moet door de Nma worden beoordeeld op mogelijke mededingingsbeperking. Ook heeft de minister het voornemen tot algemeen bindend verklaring onder de staatssteunregels gemeld bij de Europese Commissie, die een onderzoek instelde naar vermeende staatssteun. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en uitgemond in een positief oordeel.


Uitgeverij Noordhoek BV