Bericht:

Rubriek:

31 januari 2001

beleid & uitvoering

NMa keurt gedragscode VVAV af

De NMa heeft een gedragscode die de VVAV wilde gebruiken om de herstructurering van de stortsector mogelijk te maken niet goedgekeurd. De afwijzing kwam rijkelijk laat omdat de herstructurering inmiddels grotendeels voltooid is.

De gedragscode vormde een onderdeel van het rapport 'Storten in Balans' uit 1997, waarin een herstructurering van de stortsector werd uitgewerkt. De code legt een aantal afspraken vast zoals vier minimumtarieven die gebruikt worden voor bepaalde categorieŽn afval. De gedragscode zou ingaan op 1 januari 1998 en zou gelden tot 31 december 2000. Op 9 september 1998 werd bij de NMa een goedkeuring voor de gedragscode aangevraagd. In de uitspraak die de NMa nu gedaan heeft staat dat storten en verbranden van afval maatschappelijk gezien onmisbaar is, maar dat dat niet automatische betekent dat het "beheer van een dienst van algemeen economisch belang" is. Daarvoor moeten namelijk wettelijke bepalingen gelden, waaruit die concrete taak bestaat. Die heeft de NMa niet gevonden. De NMa constateert dat een wettelijke taakopdracht gericht tot stortplaatsexploitanten in de Wmb niet aanwezig is. Ook is er geen verband tussen de zorgplicht voor inzameling van huishoudelijk afval, die wel in de wet staat, en de eindverwerking daarvan. De NMa kon dus geen wettelijke taakopdracht vinden voor het storten van afval, en daarom kon zij geen ontheffing geven van het kartelverbod, dat noodzakelijk is voor de prijsafspraken.
Voor de VVAV maakt de uitspraak niet veel uit. Ook zonder de minimumtarieven is de herstructurering doorgegaan en is naar de algemene mening goed verlopen. De meeste stortplaatsen hebben nu een gezonde exploitatie. Voor de eindverwerking in zijn algemeenheid kan de uitspraak echter interessant zijn, omdat het eindverwerken van afval, zoals storten en verbranden, niet beschermd kan worden door kartelachtige constructies. Op dit moment loopt nog een ontheffingsverzoek voor de langdurige contracten die de VAM heeft afgesloten met de Stivam voor de aanlevering van afval. De uitspraak van de NMa wordt binnenkort verwacht.


© Uitgeverij Noordhoek BV