Bericht:

Rubriek:

21 december 2000

handhaving

Ondeugdelijke opslag gevaarlijke stoffen

Controles van de Inspectie MilieuhygiŽne van VROM naar de opslag van gevaarlijke stoffen hebben aardig wat mankementen aan het licht gebracht.

Het onderzoek betrof dertig distributiecentra in Overijssel en Gelderland. Er is onder meer gekeken naar de ligging ten opzichte van de woonomgeving, preventieve voorzieningen tegen brand en tegen het weglekken van vloeistoffen door de vloer. Ook zijn het onderhoud en de werking van CFK-koelinstallaties gecontroleerd en werd onderzocht of de opslag en het transport van afvalstoffen aan de gestelde eisen voldoet. Veel distributiecentra blijken te weinig voorzieningen te hebben voor opslag en overslag van giftige en licht ontvlambare stoffen zoals verf, lijmen en chemicaliŽn. Wel worden de CFK-houdende koelinstallaties conform de CFK-regeling beheerd en onderhouden. Er zijn 29 bedrijven bezocht. Bij dertien ervan was sprake van tijdelijke of permanente op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Bij maar liefst tien van de dertien waren de voorzieningen ontoereikend. Er is bijvoorbeeld geen vloeistofdichte vloer of een gemarkeerde los-/laadplaats, afstandseisen worden niet in acht genomen of brandwerende voorzieningen ontbreken.
De inspectie dringt er bij de gemeentes op aan om maatregelen te nemen tegen betreffende bedrijven. De controle-actie in Oost-Nederland is een voorloper van een groter, landelijk onderzoek dat volgend jaar wordt gehouden.


© Uitgeverij Noordhoek BV