Bericht:

Rubriek:

27 september 2001

wet- & regelgeving

Ontwerpbesluit detectie radioactief schroot gepubliceerd

Bedrijven boven een bepaalde omzet aan schroot worden verplicht apparatuur voor de detectie van radioactiviteit te installeren en zullen zich financieel garant moeten stellen voor het geval er een lading radioactief besmet is. Dat staat in het Ontwerpbesluit dat daarover onlangs is gepubliceerd.

Het besluit stelt het gebruik van detectieapparatuur voor radioactief metaalschroot verplicht en stelt ook een financiŽle zekerheid aan schrootverwerkende bedrijven. De Milieu-inspectie signaleert de laatste jaren een toenemend aantal meldingen van radioactief schroot. Vaak zijn de ladingen afkomstig van buiten de EU. Daarom zullen nu bepaalde bedrijven verplicht worden om apparatuur te gebruiken waarmee radioactiviteit kan worden bepaald. Overigens blijven de bedrijven, ook financieel, verantwoordelijk als verhoogde radioactiviteit wordt vastgesteld. Als zich incidenten voordoen dan behoort dat tot het bedrijfsrisico. Wel zal de overheid ondersteuning bieden als het bedrijfsleven aanloopt tegen de genzen van zijn mogelijkheden. Gedacht wordt aan het versneld afgeven van vergunningen en het mogelijk maken van tijdelijke opslag. Het bedrijfsleven zal echter wel alle kosten op zich moeten nemen. Om te verzekeren dat bedrijven die kosten ook kunnen dragen, zal een financiŽle zekerheid worden gesteld in de vergunning. Vooral bedrijven die handelen in roestvrij stalen schroot (RVS), aluminiumschroot en oud ijzerschroot lopen het risico om radioactief materiaal te ontvangen. Overigens wordt niet aan al deze handelaren detectieapparatuur verplicht gesteld, een investering van ongeveer 150 duizend gulden. Alleen als de omzet boven een bepaald gewicht komt geldt de verplichting. Cap Gemini/Ernst & Young heeft uitgerekend dat het om 63 bedrijven gaat, die gemiddeld ruim een ton per jaar kwijt zullen zijn voor de uitvoering van het besluit. Driekwart had overigens in 2000 al een poortdetector.


© Uitgeverij Noordhoek BV