Bericht:

Rubriek:

16 maart 2001

bedrijfsnieuws

Overname Afvalsturing Brabant door Essent mag van NMa

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) keurt de overdracht van alle aandelen van Afvalsturing Brabant aan Essent zonder voorbehoud goed.

De sturingsorganisatie werd in 1991 opgericht door de provincie Brabant en de samenwerkende gemeenten. Via contracten met aanbieders van afval en (eind)verwerkers wordt gezorgd voor een optimale verdeling van afval. Op het gebied van composteren ontstaat door de overname een grote organisatie die 50 tot 70 procent van de markt bezit. Omdat gemeenten de contracten dienen aan te besteden, is de marktwerking volgens de NMa voldoende gewaarborgd. Daarnaast verandert er op korte termijn sowieso niets, omdat in de sector de contracten een zeer lange looptijd hebben. Voor het storten van niet-gevaarlijk afval beschikt Essent in Brabant reeds over een marktaandeel van 100 procent, door de overname in 2000 van Kragge II, Zevenbergen en Spinder.


Uitgeverij Noordhoek BV