Bericht:

Rubriek:

14 juni 2001

inzameling

Particuliere inzameling en diftar: goedkoopste combinatie


Huishoudens betalen op dit moment gemiddeld 470 gulden voor het inzamelen en verwerken van hun afval, een stijging van ruim 3,2 %. De kosten voor het beheer van huishoudelijk afval stegen met 4,7 %. Huishoudens in diftargemeenten waar de inzameling in particuliere handen is, zijn het goedkoopst uit.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Afval Overleg Orgaan (AOO) naar de gemeentelijke afvalstoffenheffingen.
De provincie Utrecht heeft met 392 gulden per huishouden per jaar in 2001 nog steeds gemiddeld de laagste en Drenthe met 481 de hoogste afvalstoffenheffing. De kosten voor het afvalbeheer variŽren van gemiddeld 450 gulden in Utrecht en Gelderland tot 494 gulden in Flevoland.
Nieuw is het gegeven dat huishoudens in gemeenten met tariefdifferentiatie en een particuliere afvalinzameling duidelijk de laagste kosten hebben. In voorgaande jaren werd al geconstateerd dat er enerzijds verschillen bestaan tussen heffingen in gemeenten met of zonder diftar en anderzijds tussen gemeenten met een overheidsgedomineerde en particuliere inzameldienst. Daarbij bleek dat in relatief veel gemeenten met diftar een particuliere dienst inzamelt. In het huidige onderzoek zijn deze invloeden daarom van elkaar gescheiden en kan geconcludeerd worden dat deze combinatie de laagste kosten te zien geeft.


© Uitgeverij Noordhoek BV