Bericht:

Rubriek:

15 december 2001

bedrijfsnieuws

Proef Dusseldorp met ECO-trailer

Afvalinzamelaar Dusseldorp neemt, in samenwerking met het ministerie van verkeer en waterstaat, een nieuwe voertuigcombinatie in gebruik voor bulktransport van afvalstoffen: de ECO-trailer.

Het betreft een zogenaamde LZV, een lang en zwaar voertuig. De maximale lengte is 25 meter in plaats van de gebruikelijke 18 meter en het maximale treingewicht is 60 in plaats van 50 ton. Dat betekent dat er drie bulkcontainers vervoerd kunnen worden. Dit kan een besparing van dertig procent op het wegvervoer opleveren. Het ministerie wil de inzet van soortgelijke voertuigen op de Nederlandse wegen onderzoeken. Om met een dergelijke voertuigcombinatie te mogen rijden moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo zijn bijvoorbeeld de trajecten waarop gereden wordt, beperkt en krijgen de chauffeurs een speciale opleiding. Dusseldorp is met de ECO-trailer in Flevoland gestart, waar onder meer huishoudelijk afval van diverse overslaglocaties wordt vervoerd naar de haven in Lelystad. Vanuit deze haven wordt het afval per schip naar de Huisvuilcentrale in Alkmaar gebracht, waar het wordt verwerkt.


Uitgeverij Noordhoek BV