Bericht:

Rubriek:

8 oktober 2001

beleid & uitvoering

 

Promovendus: aanpassingsvermogen milieu onderschat

Metingen tonen aan dat stoffen in het milieu vaak beter worden afgebroken dan uit de gebruikte modellen naar voren komt.

Dit blijkt uit onderzoek van Han Blok (Royal Haskoning). Blok promoveerde op 12 oktober aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de biologische afbraak van milieuverontreinigende stoffen. Hij concludeert dat bij de toelating van 'man made chemicals' en de beoordeling van de biologische afbreekbaarheid van deze stoffen te veel gebruik wordt gemaakt van conservatieve modellen. Deze gaan namelijk onterecht uit van een vaste biologische halfwaardetijd van milieuverontreinigende stoffen. Dat wil zeggen dat ze van tevoren willen vaststellen hoe lang het duurt voordat een stof helemaal of voor de helft uit het milieu is verdwenen. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met het aanpassingsvermogen van micro-organismen in het milieu, omdat de metingen plaatsvinden onder laboratoriumomstandigheden. Blok toont aan dat stoffen vaak beter worden afgebroken dan uit de modellen blijkt. Zelf heeft hij een reeks eenvoudige formules ontwikkeld waarmee de biologische afbraaksnelheid van stoffen in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) kan worden voorspeld op grond van het adaptievermogen, systeemkenmerken en stofeigenschappen. De formules kunnen ook worden gebruikt voor andere systemen, bijvoorbeeld rivieren en bodem.


Uitgeverij Noordhoek BV