Bericht:

Rubriek:

2 januari 2001

beleid & uitvoering

Pronk licht criteria export brandbaar afval toe

Naar aanleiding van kamervragen heeft minister Pronk van milieu nog eens duidelijk gemaakt onder welke criteria brandbaar afval over de landsgrenzen heen getransporteerd mag worden.

Export is toegestaan als de brandbare afvalstoffen nuttig worden toegepast. Dat wil zeggen dat het hoofdgebruik voor de export als brandstof moet zijn. De afvalstoffen zullen daarvoor een voldoende hoge calorische waarde moeten hebben om als brandstof nuttig te worden toegepast. Voor gevaarlijke afvalstoffen zijn de criteria hiervoor vastgelegd in het MJP-GA II. Daarnaast zullen de afvalstoffen moeten voldoen aan de specificaties die de ontvangende inrichting voor de stoffen stelt. Tot slot geldt voor niet-gevaarlijke afvalstoffen dat de ontvangende inrichting geen AVI of soortgelijke instelling is. Export van afvalstoffen moet plaatsvinden volgens de procedures zoals die zijn vastgelegd in de EVOA. Als het om zogenaamde oranje of rode lijst afvalstoffen gaat dan moet voordat de uitvoer plaatsvindt toestemming daarvoor worden verleend. Deze uitvoer is dus bekend. In 2000 zijn 156 beschikkingen afgegeven voor 1.236.943 ton afvalstoffen. Daarvan is 318.935 ton uitgevoerd voor het gebruik als brandstof. Als het om afvalstoffen gaat die op de groene lijst voorkomen is geen toestemming vereist Van deze export zijn geen cijfers bekend. De Kamer had ook gevraagd of het ministerie zich bij de beoordeling van de aanvragen voor export baseert op de emissiegegevens van het ontvangende land. Dat is niet zo, zegt Pronk. De emissies van de verwerkende inrichting in een ander land kunnen binnen de procedures van de EVOA niet worden gebruikt als een bezwaargrond. De opvatting van het ontvangende land is dan bepalend. De kamer had de vragen gesteld omdat brandbaar afval sinds lange tijd naar Zweden werd geŽxporteerd. De hier geproduceerde energiepellets, werden volgens de groene lijst uitgevoerd om in Zweden te worden toegepast als brandstof. Sinds mei 2000 kan dat niet meer. De energiepellets bestaan namelijk uit een mengsel van bedrijfsafvalstoffen die ieder afzonderlijk op de groene lijst voorkomen. Op grond van de uitspraak van het Europese Hof in de zaak Beside is een uitvoer van een mengsel van groene stoffen niet meer mogelijk volgens de groene lijst.


© Uitgeverij Noordhoek BV