Bericht:

Rubriek:

31 juli 2001

beleid & uitvoering

Pronk nog steeds knelgezet door Raad van State

De uitvoer van gevaarlijk afval naar Duitse zout- en kolenmijnen wil minister Pronk niet toestaan. Desondanks geeft hij al twee jaar lang exportvergunningen, gedwongen door de houding van de Raad van State.

Sinds het najaar van 1998 blokkeert de minister de uitvoer van afval naar de Duitse mijnen. Volgens de Raad van State ten onrechte. Aanvankelijk verbood hij iedere uitvoer. De Raad van State schorste die beslissing telkens, omdat zij van mening was dat het om nuttige toepassing gaat. Daarbij werd te kennen gegeven dat ieder verzoek tot schorsing zou worden toegewezen; of de minister dus maar wilde ophouden met het weigeren van de export. Eind 1999 besloot de minister daarom de uitvoer naar de mijnen toe te staan. Hij blijft van mening dat het definitieve verwijdering is. In de tussentijd zijn aan het Europese Hof prejudiciŽle vragen gesteld die duidelijkheid moeten brengen en de impasse moeten doorbreken. De vraag die het Hof moet beantwoorden is of de toepassing in de Duitse mijnen een vorm van nuttige toepassing is of (definitieve) verwijdering. Pronk hoopt op het laatste en zal dan onmiddellijk de uitvoer weer verbieden.


© Uitgeverij Noordhoek BV