Bericht:

Rubriek:

3 januari 2001

inzameling

Rotterdam gaat voor grof vuil betalen

De Roteb wil vanaf april een heffing opleggen voor bouw- en sloopafval dat bij de burgers wordt opgehaald.

Ongeveer dertig procent van het grof vuil bestaat uit bouw- en sloopafval. De kosten voor de inzameling en verwerking zijn nu geheel ondergebracht in de reinigingsheffing. Door dat te veranderen wil de Roteb het brengen naar milieuparken stimuleren. Brengen van afval blijft namelijk niets kosten. Voor het ophalen van een zak (1 m3) met gemengd bouw- en sloopafval zal vanaf april 175 gulden moeten worden betaald. Een zak schoon puin zal 75 gulden gaan kosten. Verder wil de Roteb een duidelijke inzameldag. De ophaalroutes kunnen dan optimaal uitgezet worden, en ook de reinigingspolitie kan dan makkelijker zijn werk doen. Dan is immers direct duidelijk wanneer afval ten onrechte wordt aangeboden. Op dit moment is dat volstrekt onduidelijk. De ophaaltijden worden echter verruimd, zodat meer gemak voor de aanbieder ontstaat. Naar verwachting zal door deze maatregelen de heffing voor grof vuil in 2002 naar beneden kunnen.


Uitgeverij Noordhoek BV