Bericht:

Rubriek:

27 maart 2001

bedrijfsnieuws

Samenwerking kringloopbedrijven

Kringloopbedrijf Het Goed Beheer en IRADO hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee vormen zij een gezamenlijke onderneming op het gebied van kringloopbedrijvigheid ten behoeve van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek en zo mogelijk daarbuiten.

IRADO verzorgt in deze gemeenten de integrale afvalinzameling van huishoudelijk afval. Het Goed is een landelijke keten van kringloopbedrijven die streeft naar het bevorderen van werkgelegenheid voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Beide bedrijven hebben in hun statuten opgenomen het actief beperken van de groeiende afvalstromen te stimuleren en het hergebruik van (rest-) goederen te optimaliseren. Samenwerking lag dus voor de hand. Op dit moment is er een kringloopbedrijf van Het Goed in Vlaardingen. Het streven is om binnen een jaar in nauwe samenwerking met de gemeenten Schiedam, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenbroek ook daar kringloopbedrijven te vestigen.


Uitgeverij Noordhoek BV