Bericht:

Rubriek:

29 oktober 2001

hergebruik

SITA start pilot asbestrecycling

SITA EcoService, de business unit van SITA Nederland die zich bezighoudt met de inzameling en verwerking van gevaarlijke afvalstoffen, gaat een pilotinstallatie opzetten voor een productieproces waarbij asbest wordt omgezet in hoogwaardige grondstof.

Op dit moment wordt asbest nog gestort op door de overheid daartoe aangewezen stortplaatsen. Het asbest wordt niet onschadelijk gemaakt, zodat gevolgen voor de gezondheid niet volledig uit te sluiten zijn. SITA heeft op laboratoriumschaal een nieuw procédé uitgetest, waarbij de asbestvezels worden omgevormd tot delen die een andere chemische samenstelling hebben. SITA wil uit dit onderzoeksresultaat een industrieel productieproces ontwikkelen waarbij de asbestvezels opgewerkt worden tot een hoogwaardige grondstof voor de cement- en keramische industrie.

De toe te passen techniek zorgt voor een energiereductie van tachtig procent ten opzichte van de technologie die nu als meest energiezuinig bekend staat (pyrometallurgisch smelten). Het verwerkingsproces vindt plaats bij een oplopende druk en temperatuur, waarvan de exacte kenmerken door onderzoek moeten worden bepaald. De installatie zal daarom op kleine schaal worden ontwikkeld en getest.

De pilot-installatie komt te staan op de productielocatie van SITA EcoService in Almelo. De benodigde milieuvergunningen zijn al verleend en SITA wil voor het eind van het jaar beginnen.


© Uitgeverij Noordhoek BV