Bericht:

Rubriek:

19 april 2001

verwijdering

Stadspark veilig op vuilstort


Stadspark IJburg in Amsterdam ligt op een voormalige stortplaats, waarin zich ook chemisch afval bevindt. Een schermwand en een pompsysteem moeten zorgen dat er geen verontreiniging in het grondwater terechtkomt.


Rond het gebied (54 hectare) is een schermwand geplaatst tot een diepte van 25 meter en een lengte van 4 kilometer. De bovenkant van de vuilstort is volledig afgedekt. Voor de onderkant is een systeem ontwikkeld door ingenieursbureau Arcadis. In 20 putten, gelegen onder de vuilstort maar boven het niveau van de omringende schermwand, wordt grondwater opgepompt. Zo stroomt er wel water naar de stortplaats maar niet andersom. Verontreinigingen kunnen dus niet in het omringende grondwater terechtkomen. Aan de andere kant moet er natuurlijk zo min mogelijk water aan de bodem worden onttrokken. Er is veel onderzoek verricht om hierin de juiste balans te vinden. Op 35 meetpunten houden zogenoemde 'Divers', een ontwerp van Van Essen Instruments, ieder kwartier de waterstand in de gaten. Dit kleine meetinstrument wordt aangebracht in een peilbuis en is, na installatie, op maaiveldniveau niet te zien. Met de monitoring van deze meetgegevens denkt Arcadis de vuilstort goed en veilig van de omgeving te kunnen isoleren.


Uitgeverij Noordhoek BV