Bericht:

Rubriek:

2 februari 2001

inzameling

Statiegeld blik is kanon op een mug

De bliksector is zeer verontwaardigd over het voornemen van minister Pronk om statiegeld te heffen op drankblikjes.

Bijna tachtig procent wordt al gerecycled, dus de minister weet niet waar hij het over heeft. Dat is de mening van de heer Ubbens van de Stichting Kringloop Blik (SKB). De Stichting coördineert binnen het Convenant Verpakkingen II het deel hergebruik metalen verpakkingen en is aanspreekpunt voor bedrijfsleven, overheid, politiek en maatschappelijke organisaties. Het blik dat nu bij het restafval terechtkomt wordt verwijderd via magnetische scheiding. Hoe minder afval er gestort wordt, des te hoger komt dus het recyclingpercentage (momenteel 78 procent) te liggen. Ook wijst SKB erop dat blik nog geen vijf procent van het zwerfafval uitmaakt, zodat statiegeld nauwelijks zal helpen met de bestrijding daarvan. Blikjes zijn vooral bedoeld voor onderweg. Meer afvalbakken, goede voorlichting en handhaving zijn veel effectiever, aldus de heer Ubbens. De blikjes worden dan gewoon via het afval gerecycled. Het statiegeldsysteem vergelijkt de Stichting dan ook met het 'schieten met een kanon op een mug'.


© Uitgeverij Noordhoek BV