Bericht:

Rubriek:

30 november 2000

bedrijfsnieuws

Storten met minder stank

Afvalzorg Deponie heeft een zogeheten Smell-Well-System aangeschaft om de geuremissie op haar stortlocatie Braambergen (Almere) verder te laten afnemen. De officiŽle ingebruikstelling vond in december plaats.

Ondanks diverse maatregelen om de geuroverlast terug te dringen, bestaat de kans op stank nog steeds: vooral in de winter bij windstilte en mistig weer. Het Smell-Well-System houdt in dat met een onderlinge afstand van ongeveer vijf meter, lansen van 2,5 meter lengte door de deklaag in het afval worden gedrukt. Vervolgens worden de lansen om en om aangesloten op twee afzonderlijke systemen: een die gas onttrekt en een die er lucht in blaast. De systemen wisselen ieder uur. De afgezogen lucht wordt in biofilters behandeld.
Deze vorm van intensieve stortgasonttrekking bestond al om een stortplaats die afgegraven wordt stankvrij te maken. Toepassing van dit systeem voor afval dat blijft liggen is echter nog nooit voorgekomen. Afvalzorg Deponie wil dan ook een onderzoeksprogramma opzetten naar de effecten van deze specifieke toepassing. De Novem heeft interesse getoond in het onderzoek, omdat het zou kunnen bijdragen aan de terugdringing van broeikasgassen.


© Uitgeverij Noordhoek BV