Bericht:

Rubriek:

3 mei 2001

beleid & uitvoering

Subsidie bedrijfsafval


Vanaf dit voorjaar tot en met 15 oktober kunnen gemeentes rijkssubsidie aanvragen om bij bedrijven afvalpreventie en -scheiding te stimuleren.


De regeling maakt deel uit van het programma 'Met Preventie naar Duurzaam Ondernemen'. Dit nieuwe programma is een samenvoeging van twee bestaande projecten en beoogt gemeentes te ondersteunen bij vergunningverlening en handhaving van afvalscheiding, afvalpreventie en energiebesparing. Voor een uitvoeringsproject, waarbij deze doelen daadwerkelijk in praktijk worden gebracht, kan een subsidie van maximaal 500.000 gulden worden aangevraagd. Is uitvoering nog een brug te ver, dan is er geld beschikbaar voor een kennisproject (trainen van bevoegd gezag) of het opstellen van een beleidsplan. Een combinatie is ook mogelijk. Gemeenten kunnen subsidieaanvragen indienen bij Novem, die hiervoor speciale formulieren heeft. Telefoon 030 - 239 37 07.


Uitgeverij Noordhoek BV