Bericht:

Rubriek:

16 juni 2001

inzameling

Utrechters blij met schone biobak


Net als vorig jaar krijgen ook deze zomer alle Utrechtse gft-bakken een gratis wasbeurt. De gemeente wil hiermee het scheiden van gft-afval stimuleren en een van de hoofdbezwaren, stank, helpen vermijden.


Drie keer, in juli, augustus en september, wordt de inzamelwagen gevolgd door een waswagen die de gft-minicontainer of city-bin grondig reinigt. Overigens zijn de voorwaarden voor een voortvarende scheiding in het Utrechtse ook in andere opzichten zo slecht nog niet. De gft-bak wordt hier eenmaal per week opgehaald. In de meeste andere gemeentes gebeurt dit slechts eenmaal in de twee weken. Toch volgen de inzamelresultaten de landelijke, dalende, lijn. Werd in 1995 nog 10.000 ton per jaar opgehaald, in 1999 was dat nog maar 8.000 ton. In 2000 was sprake van een zeer lichte stijging, maar of dat te danken is aan de wasbeurten van vorig jaar durft Ralph Breuer van de Utrechtse reinigingsdienst niet te zeggen. "Ons voorlopige streven is om een verdere daling tegen te gaan. Maar deze cijfers zijn te marginaal om er conclusies aan te verbinden." Voorafgaand aan de herhaalde poging van dit jaar, is onder alle inwoners een schriftelijke enquête gehouden. Die liet zien dat de Utrechtse burger zeer enthousiast was over de wasactie en deze graag herhaald zag. Ook konden burgers suggesties doen voor een beter verloop van de actie. Zo werd de tijdsspanne waarin vorige zomer gewassen werd, nogal kort gevonden (drie keer wassen in zeven weken). Veel mensen die lang op vakantie waren, hebben er daardoor weinig profijt van gehad. Om die reden is het wassen deze zomer over een langere periode uitgespreid.
Eind september worden de resultaten geëvalueerd. Breuer: "Dan wordt ook bekeken of we dit structureel gaan maken. De gemeenteraad moet dat beslissen. Zelf ga ik voorlopig uit van een periode van vijf jaar."
De actie kost de gemeente tussen de een en twee ton. Van de dertienhonderd respondenten gaf tachtig à negentig procent aan hier in de toekomst zelf voor te willen betalen. Omgerekend zou dat een stijging van de afvalstoffenheffing betekenen van circa een rijksdaalder. "Maar", zo stelt een nuchtere Breuer, "ook nu moet het geld ergens vandaan komen. Uiteindelijk is het natuurlijk altijd de burger die betaalt." De wervende tekst op de gemeentelijke gft-krant, 'opnieuw gratis zomerse wasbeurten', is dan ook betrekkelijk.


© Uitgeverij Noordhoek BV