Bericht:

Rubriek:

11 december 2001

verwijdering

Utrechtse bagger naar Amersfoort

Provinciale staten van Utrecht hebben definitief en unaniem gekozen voor Amersfoort als de meest geschikte plek voor baggerberging uit de provincie.

De geplande berging komt te liggen bij de vuilstort van de firma Smink. Juist die combinatie pleitte voor deze locatie. Tegelijkertijd ligt ook de nieuwbouwwijk Vathorst in de buurt. In Amersfoort heeft men ervaring met een, inmiddels gesloten, stinkende composteerinrichting en de angst voor nieuwe vormen van stankoverlast is groot. De Amersfoortse gemeenteraad heeft zich dan ook steeds tegen de baggerstort gekeerd. Het Utrechtse provinciebestuur blijft echter bij haar standpunt en gaat er vanuit dat door strenge milieueisen de schade beheersbaar is. Gedeputeerde Kamp zegde toe de stankoverlast zoveel mogelijk te beperken.


Uitgeverij Noordhoek BV