Bericht:

Rubriek:

15 september 2001

handhaving

Veel milieuovertredingen in Gelderland

Uit het Jaarverslag handhaving 2000 van de provincie Gelderland blijkt dat bij driekwart van de uitgevoerde bedrijfsbezoeken overtredingen zijn geconstateerd.

Dit meldt de maandelijkse nieuwsbrief van de provincie, 'Milieu Kort'. De meeste zaken konden snel door de bedrijven zelf worden opgelost. In twintig gevallen werd bestuursdwang toegepast of een dwangsom opgelegd. Het jaarverslag gaat niet alleen over controles bij bedrijven, maar betreft ook het toezicht op zwemgelegenheden, grondwateronttrekkingen en milieuregels die niet direct aan een inrichting gebonden zijn. Onder dat laatste vallen bodemsaneringen, mobiele puinbreekinstallaties en illegale stort. Jan de Leeuw van de dienst milieu en water betreurt het dat het jaarverslag vooral een opsomming van cijfers is. Het is dan ook de bedoeling om volgend jaar meer over de kwaliteit van de controles te vermelden.
Dezelfde nieuwsbrief maakt melding van de top 10 van milieuklachten in de provincie over de maand augustus van dit jaar. Deze 10 samen zijn alleen al goed voor 226 klachten. Bovenaan staat Slibcompostering Midden-Betuwe te Zutphen (40 klachten over stank). Over autodemontagebedrijf Steenbergen te Zevenaar kwamen 23 klachten binnen, deels over stank, maar vooral over lawaai van het uit elkaar halen van wrakken. De ARN stortplaats te Weurt 'scoorde' 14 klachten over stank.


Uitgeverij Noordhoek BV