Bericht:

Rubriek:

4 januari 2000

beleid & uitvoering

Verwijderingsbijdrage auto's naar 100 gulden

De verwijderingsbijdrage voor nieuwe auto's is sinds begin dit jaar flink gedaald. De bijdrage is nu 45 euro, ongeveer 100 gulden.

Vorig jaar was de bijdrage nog 150 gulden. De verlaging is mogelijk doordat het aantal nieuw verkochte auto's sterker is gestegen dan de verwachting was, terwijl het aantal autowrakken minder was dan voorspeld. De verwachting is dat de verwijderingsbijdrage nu zijn laagste niveau heeft bereikt. In augustus van vorig jaar werd reeds door Auto Recycling Nederland (ARN) aan VROM gevraagd om een verlaging tot 100 gulden. Minister Pronk heeft nu zijn goedkeuring gegeven aan de nieuwe verwijderingsbijdrage en deze algemeen verbindend verklaard voor de komende drie jaar. Sinds die tijd heeft ARN het recyclingspercentage weten te verhogen van 75 naar 86 procent. De doelstelling is om 95 procent van het gewicht van een auto te recyclen. Dit ligt in lijn met de doelstelling voor het jaar 2015 van de vorig jaar oktober aangenomen Europese Richtlijn autowrakken. Hoewel ARN de doelstellingen nu voorbeeldig haalt, moet wel voortdurend worden bijgeschaafd. De ontwikkeling in auto's gaat nog steeds door. Zo wordt er steeds minder metaal gebruikt. Voor het alternatieve materiaal moeten andere verwerkingsmethoden worden gezocht. Ook is er een sterke toename in recente auto's van airco's, airbags en gordelspanners. Om de doelstellingen te halen wil ARN het ketenmanagement verder uitbreiden. In opdracht van ARN worden nu uit auto's extra materialen gehaald die anders in de shredder zouden verdwijnen. Deze worden overgebracht naar gespecialiseerde bedrijven die ze verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Na het shredderen van een autowrak blijven metalen en restproducten over. Deze laatste worden nu gestort. Door invoering van nieuwe scheidingstechnieken wordt getracht het shredderafval voor een groot deel toch weer te hergebruiken.


Uitgeverij Noordhoek BV