Bericht:

Rubriek:

14 februari 2001

beleid & uitvoering

Verwijderingsbijdrage te hoog

De consument betaalt een te hoge milieubijdrage bij de aankoop van wit- en bruingoed. Volgens een onderzoek van Bureau berenschot kan het bedrag flink omlaag.

De verwijderingsbijdrage die de consument betaalt bovenop de aanschafprijs van een wasmachine, een koelkast andere elektrische apparatuur, wordt gebruikt om afgedankte apparaten milieuvriendelijk te verwerken. De vereniging NVMP, die het geld int en vervolgens verdeelt onder verwerkingsbedrijven had in 1999 een overschot van 77 miljoen gulden. De cijfers zijn nu pas bekend. Het is nog onduidelijk hoeveel er over is van het jaar 2000. Maar verwacht wordt dat het bedrag inmiddels sterk is opgelopen. Directeur Canneman van de NVMP laat weten dat een financiŽle buffer nodig is omdat "in tijden van recessie mensen minder apparaten zullen kopen". De verwerking van de oude moet dan onverminderd door kunnen gaan. Bureau berenschot is van mening dat die buffer nu veel te groot is en bepleit bij minister Pronk een snelle verlaging van de verwijderingsbijdrage. De minister heeft aangegeven het hiermee eens te zijn.


© Uitgeverij Noordhoek BV