Bericht:

Rubriek:

12 juni 2001

beleid & uitvoering

 

VROM verscherpt stilzwijgend sulfaatnorm voor mengranulaat


Bij de vaststelling van het Bouwstoffenbesluit door de Tweede Kamer in het voorjaar van 1999 drong de Kamer er bij de Minister aan op een verhoging van de norm voor de uitloging van sulfaat uit puingranulaat. Het werd een tijdelijke verhoging met 50%.

Volgens minister Pronk was dit nodig om producenten de kans te geven een strenger acceptatiebeleid te voeren. Grondstof voor puingranulaat is puin uit bouw- en sloopwerken. Per 1 juli gaat de norm weer terug naar het oude niveau. De BRBS maakt zich ernstig zorgen over dit besluit. Volgens onderzoek van Intron kan het betekenen dat 9 tot 31 % van het puin niet meer certificeerbaar is. Wat er vervolgens wel mee zou moeten gebeuren is onduidelijk. Indien het niet hergebruikt kan worden moet het misschien wel worden gestort: in het ergste geval maarliefst 5 miljoen ton! Het gaat vooral om alledaags metselpuin. Net als natuurlijk klei bevat baksteen sulfaatverbindingen. Volgens de BRBS is het te gek voor woorden dat gebroken baksteen niet meer hergebruikt mag worden. De BRBS heeft de Minister gevraagd om uitstel tot na de evaluatie van het Bouwstoffenbesluit komend najaar. Informatie: BRBS 030-6379696.


Uitgeverij Noordhoek BV