Bericht:

Rubriek:

6 juli 2001

bedrijfsnieuws

Winst voor AVR


Holding AVR-bedrijven heeft, als grootste afvalconcern in Nederland, het boekjaar 2000 afgesloten met een omzet van 447,3 miljoen euro. Dit betekent een omzetstijging van 45 % vergeleken met het jaar hiervoor.


De stijging is voor 11 % toe te schrijven aan autonome groei en voor 34 % aan acquisities. Het bedrijfsresultaat kwam, zonder afschrijving op goodwill, uit op 26 miljoen euro, een stijging van 43 % ten opzichte van 1999. Inclusief de afschrijving op goodwill, die in 20 jaar plaatsvindt, bedraagt het bedrijfsresultaat 26 miljoen euro. Het aantal personeelsleden steeg van 1577 naar 2009.
De strategie van AVR blijft gericht op expansie. Het concern acht dit noodzakelijk om voldoende concurrerend te blijven op de internationale markt. De komende jaren hoopt AVR uit te groeien tot de top drie van afval- en milieubedrijven in Nederland, Vlaanderen en een deel van Duitsland. Voor een deel wil ze dit bereiken door verdere acquisities en samenwerking met andere bedrijven. Autonome groei wordt vooral verwacht door investeringen in ICT en e-business. Ook veelbelovend noemt AVR de opkomst van het zogenaamde park-management. Dit omvat het totale en integrale beheer van bedrijfsterreinen op het gebied van milieu, afvalmanagement, beveiliging en het schoonhouden van terreinen en bedrijfspanden. Inmiddels is een eerste grote aanbieding verworven, namelijk voor het bedrijventerrein Leidsche Rijn in Utrecht.


Uitgeverij Noordhoek BV