Bericht:

Rubriek:

6 december 2001

inzameling

Zeeuwse Reinigingsdienst

Inzameling, milieustraten, vegen en kolkenreiniging in Zeeland vinden vanaf dit jaar plaats onder de vlag van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

Het nieuwe bedrijf is ontstaan als gevolg van de overname van de activiteiten van het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (Olaz) door Delta Nutsbedrijven. De ZRD is onderdeel geworden van de Delta Milieudivisie. En procent van de reinigingsdienst komt in handen van de gemeenschappelijke regeling Olaz (de gezamenlijke Zeeuwse gemeenten). Olaz levert ook drie van de vijf commissarissen van de ZRD. Voor de overname ontvangen de zeventien gemeenten 54,5 miljoen gulden. Het geld wordt verdeeld op basis van de hoeveelheid afgegeven afvalstoffen. De gemeenschappelijke regeling Olaz blijft bestaan. Daar kunnen de gemeenten hun gezamenlijke afvalbeleid uitstippelen. Ook voorlichting aan burgers hoort daarbij.


Uitgeverij Noordhoek BV