Bericht:

Rubriek:

15 augustus 2002

bedrijfsnieuws

Afgeslankte samenwerking Noord-Hollandse composteerders

Vier Noord-Hollandse composteerbedrijven, Afvalzorg Recycling, CAW, Purva en De Meerlanden, hebben besloten tot samenwerking en tevens capaciteitsreductie.

Daarbij zal de composteerinstallatie van Afvalzorg in Halfweg per 1 oktober 2002 worden gesloten. Aanleiding voor de nieuwe constructie is het overschot aan composteercapaciteit in Noord-Holland. De werkelijk ingezamelde hoeveelheden gft-afval blijven achter bij de prognoses. Er is na onderzoek besloten tot sluiting van de composteerinstallatie in Halfweg omdat daar grote investeringen nodig zijn om de installatie aan te passen aan de nieuwe wet- en regelgeving. De locatie blijft wel gehandhaafd voor de verwerking van groen- en houtafval (afval uit parken, plantsoenen, en dergelijke) en voor de overslag van ingezameld gft-afval. De resterende drie installaties hebben nu een capaciteit voor de productie van veertigduizend ton compost.


Uitgeverij Noordhoek BV