Bericht:

Rubriek:

25 januari 2002

bedrijfsnieuws

Afval uit energie bij Electrabel en SITA

Electrabel en SITA hebben het initiatief genomen tot een energie-uit-afval-installatie bij Lelystad.

De installatie moet komen op het terrein van de Flevocentrale, die eigendom is van Electrabel. Beide bedrijven willen met het project, 'ELSIS' genaamd, op een milieuverantwoorde manier en met hoog rendement energie maken uit hoogcalorisch afval. De installatie zal jaarlijks 300 tot 450 duizend ton van dit materiaal gaan verweken en moet 36 tot 54 MW elektrisch vermogen opleveren. Daarmee kunnen circa 120.000 huishoudens in hun elektriciteitsbehoefte voorzien. Het betekent tevens een besparing op het verbruik van fossiele brandstoffen en dus een vermindering van de CO2-uitstoot. Het ELSIS project is gestart met het indienen van een startnotitie milieueffectrapportage bij de provincie Flevoland. Daarna zullen Electrabel en SITA een milieueffectrapport opstellen. Ook volgen uiteraard de nodige inspraakmomenten.
Voor meer informatie: telefoon 0320 - 21 35 15.


Uitgeverij Noordhoek BV