Bericht:

Rubriek:

26 april 2002

inzameling

Afval uit zee neemt niet af

Het jaarlijkse onderzoek van Stichting de Noordzee naar de vervuiling op de Nederlandse stranden toont aan dat de hoeveelheid afval uit zee niet afneemt. De stichting dringt aan op maatregelen.

In 2001 hield Stichting de Noordzee voor de dertiende keer een Coastwatch onderzoek. Vergelijking tussen de resultaten van het afgelopen jaar met de jaren daarvoor, stemt niet optimistisch, aldus de stichting.De hoeveelheid gevonden afval schommelt, maar de samenstelling en de herkomst blijft constant: ongeveer zestig procent is gemaakt van kunststof, ruim veertig procent is afkomstig van de scheepvaart en de visserij. In 2001 lagen er gemiddeld 296 stuks afval op 1 kilometer strand, met een maximum van 920 stuks per kilometer op het Noordzeestrand van Terschelling.
In het rapport 'Nieuwe eeuw, oud vuil! Coastwatch onderzoek 2001', dat de stichting heeft samengesteld, wordt aangedrongen op maatregelen om de hoeveelheid scheepsafval terug te dringen. Zo wil men dat elk schip dat de haven binnenkomt een havenontvangstinstallatie (HOI) voor oliehoudend en vast afval wordt aangeboden. Verder pleit men onder meer voor een afgifteplicht en strenge controle hierop. Overigens staan momenteel twee HOI's op de nominatie om gesloten te worden, bij gebrek aan voldoende klandizie. Ook zij wijten de huidige gang van zaken aan slechte handhaving.
Inmiddels is het Coastwatch onderzoek 2002 alweer van start gegaan.


Uitgeverij Noordhoek BV