Bericht:

Rubriek:

1 oktober 2002

inzameling

Afval van kunststofleidingsystemen

De FKS wil binnen enkele jaren de ingezamelde hoeveelheid afgedankte kunststofleidingen verveelvoudigen.

Bij bouw, verbouw en sloop komen vele tonnen kunststofleidingsystemen vrij. Er bestaat een inzamel- en verwerkingsysteem sinds 1991. Volgens de beheerder FKS is dit systeem voordelig, maar wordt er op bescheiden schaal gebruik van gemaakt. In 2001 werd 3600 ton ingezameld. Om de hoeveelheid te vergroten is een informatieblad gemaakt waarin het kostenvoordeel wordt voorgerekend. Het kunststofmateriaal levert geld op (0,0454 per kilo) en kosten voor verbranden worden vermeden. Per ton oud materiaal kost het systeem 107,50 euro tegen 250 euro bij verbranden in een AVI. De FKS wil stimuleren dat deze recyclingoptie in bestekken wordt opgenomen. Zowel de wijze van afvoeren als de verplichting van het rooien van leidingsystemen. Voorbeelden van de teksten zijn bij de FKS te verkrijgen (telefoon 070 - 44 06 50).


Uitgeverij Noordhoek BV