Bericht:

Rubriek:

29 augustus 2002

verwijdering

AVI-bodemas in wegenbouw mag tot 2006

Staatsecretaris Van Geel geeft de afvalbranche tot 1 januari 2006 de tijd om de kwaliteit van AVI-bodemassen te verbeteren. Tot die tijd kan het bodemas in infrastructurele projecten worden toegepast. De AVI's reageren opgelucht. Zou de verleningen niet zijn doorgegaan dan zou ongeveer zeventig procent van de 1,1 miljoen ton bodemas die wordt geproduceerd moeten worden gestort. Dat zou een aanzienlijke kostenpost opleveren.

De bijzondere status in het bouwstoffenbesluit die AVI-bodemas heeft zou aflopen op 1 januari 2003. Toen het Bouwstoffenbesluit van kracht werd, verwachtte men dat dan een oplossing gevonden zou zijn voor de uitloging van koper en molybdeen. AVI-bodemas is een bouwstof die in principe aan het bouwstoffenbesluit voldoet, op de uitloogwaarden van die twee stoffen na. Vooral het terugdringen van het uitlogen van molybdeen blijkt echter
erg lastig. Overigens is Nederland het enige land dat een norm voor deze stof kent. Hierdoor kan niet op technologie uit het buitenland worden teruggevallen. Het onderzoek gaat door, maar de verwachting is dat op zijn vroegst in 2005 implementatie kan plaatsvinden. Bovendien blijft het produceren van een constante kwaliteit voor de meeste AVI's een probleem. Uiteindelijk moet de kwaliteit zodanig worden dat al het AVI-bodemas als Categorie 2 bouwstof gebruikt kan worden, dat wil zeggen met een enkele afdichting. Nu onder het regime van de bijzondere categorie moet een dubbele afdichting worden toegepast. De afzet van bodemas was tot eind 2001goed. Door de negatieve publiciteit rondom het gebruik bij de HSL bij Breda, eind vorig jaar, verminderde de vraag echter. Enkele grote opdrachten, zoals de A50, werden geannuleerd.


Uitgeverij Noordhoek BV