Bericht:

Rubriek:

16 juli 2002

beleid & uitvoering

AVI's geen recht meer op REB

De vergoeding voor AVI's uit de REB is vanaf 1 augustus van de baan. Per die datum liep het convenant af, en er is geen vervanging.

De staatsecretaris van financiŽn heeft dit via een wijziging op de Wet belastingen op milieugrondslag bekendgemaakt. AVI's hadden op 1 augustus 1999 een convenant met de overheid afgesloten. Daarin verplichtten zij zich om de energetische prestatie in een periode van drie jaar te verhogen. Ter compensatie kregen AVI's een vergoeding uit de REB voor de elektriciteit die wordt opgewekt uit biomassa. Het aandeel biomassa werd fictief op vijftig procent gesteld. Nu de convenantperiode om is en daarmee ook de goedkeuring door de Europese Commissie afgelopen is, wordt de vergoeding teruggeschroefd naar nul. Dat de regeling niet wordt verlengd, ligt in het verlengde van het regeerakkoord van het kabinet Balkenende. De gezamenlijk AVI's zijn daar zeer verbolgen over. De grootste grief ligt in het feit dat de overheid nu een zeer onbetrouwbare partner lijkt. Enkele maanden geleden nog werd in het LAP juist uitbreiding van de regeling voorgesteld. Hierop zijn tal van initiatieven voor het hoogcalorisch verbranden van afval in gang gezet.


© Uitgeverij Noordhoek BV