Bericht:

Rubriek:

19 september 2002

verwijdering

Bovenafdichting in bepaalde gevallen geen afval

Het gebruik van bepaalde componenten van Hydrostab in een bovenafdichting wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2000 niet meer als storten van afval beschouwd.

Er hoeft dus ook geen afvalstoffenbelasting over betaald te worden. Bij het sluiten van een stortplaats wordt een bovenafdichting aangebracht. Deze bestaat uit een minerale en een synthetische afdichtingslaag. Daaronder zit een egalisatielaag, die ook het stortgas afvoert. Deze laag behoort volgens de richtlijn die de afdichting van stortplaatsen voorschrijft, niet tot de eindafwerking. Daardoor werd dit gezien als afval, en moet er stortbelasting over betaald worden. Hydrostab is een product dat zand/bentonietmengsels kan vervangen en is gemaakt van reststoffen. Als het Hydrostab beschouwd wordt als onderdeel van de bovenafdichtingsconstructie en minimaal een even goede afdichting geeft als het zand/bentoniet, dan worden de reststoffen in het Hydrostab niet gezien als afval, en zijn dus vrijgesteld van de stortbelasting.


Uitgeverij Noordhoek BV