Bericht:

Rubriek:

23 mei 2002

beleid & uitvoering

BTW-fonds komt naderbij

De minister van financiŽn heeft nadere voorstellen gedaan voor de verrekening van het BTW-fonds, dat op 1 januari 2003 in werking zal treden.

Met het BTW-fonds wordt een deel van de marktongelijkheid tussen gemeenten en bedrijven rechtgetrokken. Gemeenten hoeven geen BTW te berekenen als zij huisvuil of bedrijfsafval inzamelen. Bedrijven wel. Bedrijven die huishoudelijk afval willen inzamelen bij gemeenten, kunnen dus moeilijk concurreren met andere gemeenten of overheidsbedrijven die die taak ook willen uitvoeren. Het BTW-fonds vergoedt de BTW aan overheden als werkzaamheden worden uitbesteed. De financiering daarvoor is nu op hoofdlijnen rond. Het fonds wordt uit het provincie- en gemeentefonds gevoed met ruim 1200 miljoen euro. Het ministerie zal nog een brochure uitgeven over de administratieve verwerking.


© Uitgeverij Noordhoek BV