Bericht:

Rubriek:

11 oktober 2002

communicatie

Burger Alliantie

Actiegroepen en individuele burgers met milieugerelateerde gezondheidsklachten hebben zich verenigd om aandacht te vragen voor hun, te vaak genegeerde, problemen.

Het nieuwe platform, Burger Alliantie, werd opgericht tijdens het symposium 'Handhaving, Sanering en Burgerparticipatie' dat het Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu (MNGM) op 9 oktober organiseerde. Tijdens het symposium kwam naar voren dat het zeer moeilijk is om serieuze aandacht te krijgen voor gezondheidsschade veroorzaakt door het milieu. Door het ontbreken van harde wetenschappelijke bewijzen worden de klachten dikwijls afgedaan als 'tussen de oren zittend'. Ook uit een onlangs door het MNGM gehouden enquête blijken burgers geen hoge pet op te hebben van de gezondheidszorg als het gaat om het behandelen van milieugerelateerde klachten. Overheden laten bovendien de belangen van het (lokale) bedrijfsleven zwaarder wegen dan het welzijn van de inwoners, zo blijkt uit een inventarisatie onder lokale actiegroepen. Met name het aanpakken van vervuilende bedrijven blijft in gebreke. Drs. ing. Johan Vollenbroek van MOB Nijmegen stelde tijdens het symposium dat geen van de zestig vergunningaanvragen die hij tussen 2000 en 2002 onder ogen had gekregen, voldeed aan de eisen van het 'inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer' en dat er zeer regelmatig op onrechtmatige gronden gedoogd werd. Volgens de oprichters van de Alliantie is het tijd dat burgers zich op professionele wijze organiseren om aan dit soort situaties tegenwicht te kunnen bieden.


© Uitgeverij Noordhoek BV