Bericht:

Rubriek:

9 oktober 2002

beleid & uitvoering

Commissie Verpakkingen tevreden over resultaten Convenant

De centrale doelstelling van het tweede verpakkingsconvenant - het verbranden en storten van verpakkingsafval in 2001 beperken tot maximaal 940.000 ton - is gehaald. Het tweede verpakkingsconvenant is dus effectief geweest, zo constateert de Commissie Verpakkingen in haar jaarverslag over 2001.

In dat jaar werd 924.000 ton verpakkingsafval verbrand en gestort. In kilo's gemeten is het gebruik van verpakkingen, ondanks de economische groei, nauwelijks toegenomen. Het resultaat is vooral tot stand gekomen dankzij preventie; het bedrijfsleven haalde met een preventieresultaat van 27 procent ruimschoots de voor 2001 afgesproken preventieverplichting van 10 procent. De hergebruiksverplichting (65 procent) is niet bereikt (namelijk 61 procent), mede door onvoldoende gescheiden inzameling. Vooral het hergebruikspercentage van papier/karton en glas blijft ver achter bij de afspraken uit het convenant.
Overigens constateert de Commissie dat, hoewel het grootste deel van het Nederlandse bedrijfsleven zich bij het convenant heeft aangesloten, er toch nog veel ondernemingen zijn die zich aan hun verplichtingen onttrekken. Ze acht het daarom onverminderd nodig om deze 'free riders' op te sporen. Verder concludeert de Commissie dat verbetering van de gescheiden inzameling de komende jaren extra aandacht verdient. Hier wordt ook nadrukkelijk een bijdrage verwacht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
In lijn met de aanbevelingen in het vorige jaarverslag gaan partijen in het derde convenant door met het huidige monitoringsysteem. Onderzoek door bureau Eurandom laat zien dat dit systeem op een aantal punten verbetering behoeft en dat het noodzakelijk is om statistisch onderzoek te doen naar de nauwkeurigheid van de verschillende cijfers. De Commissie sluit zich bij deze conclusies aan.


Uitgeverij Noordhoek BV