Bericht:

Rubriek:

23 april 2002

beleid & uitvoering

Eigen Huis luidt noodklok over gemeentelijke heffingen

De vereniging Eigen Huis vindt dat er een eind moet komen aan de jaarlijkse stijging van de gemeentelijke woonlasten. Uit een onderzoek van Coelo blijkt dat de reinigingsheffing in heel Nederland gemiddeld 5,3 procent stijgt.

Coelo noemt de stijging zelf echter gematigd, gezien de inflatie van 4,5 procent. De stijging, die al jaren aanhoudt, baart Eigen Huis zorgen. Voor grote groepen in de samenleving dreigt een koopwoning onbetaalbaar te worden door hoge koopprijzen, bijkomende kosten en woonlasten. Alle gemeenten die hun woonlasten dit jaar excessief laten stijgen zullen door de vereniging Eigen Huis om opheldering worden gevraagd. Het Coelo merkt op dat diftar voor reinigingsrechten nog steeds in opkomst is. In 2002 woont 14 procent van de Nederlanders in een gemeente waar de heffing op een of andere manier samenhangt met de hoeveelheid aangeboden afval.
Het AOO becijferde in het jaarlijkse kostenonderzoek dat gemeenten in totaal 1,5 miljard euro kwijt zijn voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in 2002. Ten opzichte van 2001 is dat een stijging van 6,5 procent, die volgens het AOO het gevolg is van een hoge inflatie, de bevolkingsgroei en een groeiend afvalaanbod per inwoner. Per huishouden blijft de stijging beperkt tot 3,9 procent, omdat er relatief steeds meer huishoudens bijkomen. Ook concludeert het AOO dat inmiddels 180 gemeenten hun inzameling hebben uitbesteed aan een particulier bedrijf, maar dat daar niet een duidelijk voordeel voor de burger mee wordt behaald; gemiddeld maakt het niet uit voor de heffing of het afval door een gemeente of een particulier bedrijf wordt ingezameld. Inmiddels hebben 136 gemeenten diftar. Het tarief in die gemeenten ligt gemiddeld tien euro per huishouden onder het tarief bij gemeenten met een vaste heffing.


Uitgeverij Noordhoek BV