Bericht:

Rubriek:

24 april 2002

verwijdering

ENCI moet emissies reduceren

Volgens minister Pronk moet de ENCI zo spoedig mogelijk maatregelen nemen om de emissies te reduceren. De VROM-Inspectie zal daarom met de provincie Limburg in overleg treden om de vergunning aan te scherpen.

Dat antwoordt de minister op vragen van het kamerlid van der Steenhoven (GroenLinks). Begin februari meldde het NRC Handelsblad dat uit eigen onderzoek bleek dat de vergunning die cementfabriek ENCI in Maastricht heeft om afval te verbranden zo ruim is dat ENCI meer verontreinigende stoffen mag uitstoten dan alle elf afvalverbranders (AVI's) in Nederland samen. In de vergunning uit 1998 zouden geen plafonds aan de totale uitstoot zijn gesteld. De krant stelt dat "Uit een vergelijking van de emissiegegevens uit 1999 van ENCI en de Vereniging van Afvalverbranders (VVAV) blijkt dat de daadwerkelijke uitstoot door ENCI inderdaad de uitstoot van alle elf AVI's samen evenaart. Het gaat daarbij om stikstofoxide, zwaveldioxide, stof en zware metalen, zoals kwik en cadmium." Minister Pronk heeft die cijfers nog eens nagerekend en ook die voor 2000 erbij gezet. Dan blijkt het bijzonder mee te vallen. In 1999 zat de ENCI iets hoger met stikstofoxiden dan de AVI's. In 2000 zat de ENCI onder de gezamenlijke waarden van de AVI's. De minister merkt overigens terloops op dat een vergelijking als deze nogal mank gaat. De ENCI gaat wel steeds meer afvalstoffen gebruiken als secundaire brandstof. Volgens het Besluit verbranden van afvalstoffen dat eind 2002 in werking zal treden, worden ook regels gesteld voor het verbranden van afvalstoffen in cementovens. De eisen voor kwik zijn dan strenger dan nu in de vergunning is voorgeschreven. Het besluit zal echter pas eind 2005 voor de ENCI gaan gelden. Daarom wil de minister voor die tijd de milieuvergunning aangescherpt hebben.


Uitgeverij Noordhoek BV