Bericht:

Rubriek:

2 mei 2002

bedrijfsnieuws

Essent Milieu draagt bedrijven over aan van Gansewinkel

Met ingang van 1 mei heeft Essent Milieu de bedrijven Circulus CT (commerciŽle tak) te Apeldoorn en Berkel Milieubedrijven te Zutphen overgedragen aan de van Gansewinkel Groep.

De overdracht past in de strategische alliantie tussen Essent en van Gansewinkel die eind 2000 gesloten werd. Hierbij is afgesproken dat de inzameling van bedrijfsafval en de recycling van afvalstromen tot de kerntaken van van Gansewinkel hoort en dat Essent Milieu zich specialiseert in de eindverwerking van afval, de bewerking van en handel in secundaire brandstoffen en in dienstverlening naar gemeenten. In het kader van deze alliantie maakten al eerder vier inzamelingsbedrijven de overstap naar van Gansewinkel. Bij Circulus en Berkel Milieu moest echter eerst een ontkoppeling plaatsvinden met de werkzaamheden van de overheidsgedomineerde inzamelbedrijven. De in totaal 35 medewerkers zullen in dienst treden bij de van Gansewinkel Groep.


© Uitgeverij Noordhoek BV