Bericht:

Rubriek:

18 oktober 2002

wet- & regelgeving

Eural in milieuverslag

Voor de milieuverslaglegging voor de overheid kan voor de jaren 2002 en 2003 zowel gebruik gemaakt worden van de oude LMA-afvalstofcodes als van de Eural.

Om bedrijven en het LMA de gelegenheid te geven over te schakelen van de oude LMA-codes naar de Eural-codes heeft staatsecretaris van Geel bepaald dat beide codes mogen worden gebruikt. Oorspronkelijk was het plan de Eural op 1 januari 2002 in te voeren. Door vertragingen is dat pas op 8 mei 2002 gebeurd. Daardoor hebben bedrijven te maken met een gebroken boekjaar. De LMA-code zal dit jaar nog verplicht moeten worden ingevuld, de Eural-code is nog vrijwillig. In 2003 zal de Eural-code verplicht zijn en is de LMA-code vrijwillig. Na 2004 komt de LMA-code te vervallen.


Uitgeverij Noordhoek BV